Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Grutech Oy
Amerintie 74, 04320 Tuusula
010 843 6610
grutech@grutech.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nina Ruohoneva
Hallinto
+358 400 675 066
nina.ruohoneva@grutech.fi

3. Rekisterin nimi

Grutech Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Grutech Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on asiakassuhteiden ylläpito, asiakkaan toimeksianto tai Grutech Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien toteuttaminen.

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitämiseen sekä asiakkaiden tiedottamiseen.
Asiakasrekisterin tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Yrityksen perustiedot
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Yrityksen yhteyshenkilön nimitiedot
  • Yrityksen yhteyshenkilön puhelinnumero
  • Yrityksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  • Yrityksen laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkaan ostohistoria
  • Asiakasviestinnän tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan yhteystietoja kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä asiakkaan itse ilmoittamana.

7. Säännöstenmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Grutech Oy:lle palveluita ylläpitävien tai tuottavien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille vain lain edellyttämissä tapauksissa.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin henkilötietojen suojaus, eheys ja käytettävyys varmistetaan ajantasaisilla ja tarkoituksenmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä. Tietoja suojataan asianmukaisilla digitaalisilla tietoturvatoimenpiteillä sekä käyttöoikeuksien hallinnalla.

Henkilötietoja käsittelevät vain Grutech Oy:n palveluksessa toimivat eritysesti määritetyt henkilöt, sekä yrityksen toimeksiannosta palveluita tuottavat kolmannet osapuolet.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Evästeet

Lue sivuston käyttämistä evästeistä https://grutech.fi/evastekaytanto-eu/

11. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöistesti niin kauan, kuin asiakassopimus, jonka takia tietoja käsitellään, sitä edellyttää. Tietoja säilytetään myös asiakkaan reklamaatio- ja takuumahdollisuuksien ylläpitämiseksi niin kauan kuin tämä nähdään asialliseksi. Tietojen säilytyksen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisisin väliajoin.

Rekisteröity voi pyytää halutessaan tietojensa poistamista ilman aiheetonta viivytystä, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on muutoin käsitelty.

12. Suoramarkkinointi ja asiakassuhdeviestintä

Asiakas saa asiakassuhteen ylläpitämiseksi tarpeellista viestintää sekä mahdollista kohdennettua markkinointia. Asiakas voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta mainontaa tai viestintää olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Päivitetty 14.9.2023